BitTorrent web API

published Sep 15, 2005 08:25   by admin ( last modified Sep 15, 2005 08:25 )
Ett företag erbjuder programmatisk användning av torrents, dvs man anropar dem inifrån sitt program och de skapar och host:ar en torrent åt en, tillsammans kallat bittorrent Web API. Man ska alltså kunna integrera torrents i sin sajt eller applikation bara med ett metodanrop, och man behöver inte själv host:a.

(Hittat här på boing-boing.)