The J Curve - teknik slår politik

published Sep 17, 2005 09:47   by admin ( last modified Sep 17, 2005 09:47 )
"Teknik slår politik" lär vara ett citat från Jan Stenbeck, och när man läser Jurvetsons blogg The J Curve är det inte utan att man undrar om mycket av den politik som diskuteras och förs snabbt håller på att bli - irrelevant. Teknikutvecklingen är så snabb idag och olika områden såsom hårdvara, nanoteknik, biologi, DNA- och informationsteknik kombineras. Vissa menar att den tekniska utvecklingen går snabbare och snabbare och att vi kommer att uppnå en punkt när det är omöjligt att längre förutsäga utvecklingen, en punkt kallad the Singularity, myntat av Vernor Vinge (eller John von Neuman).

Jurvetson skriver om hjärnan som ett associativt minne, minsta antalet gener för att skapa liv, genetic free speech, kloner och mutanter, future shock och mycket annat.