CCR5 delta 32 - HIV-resistensmutationen

published Oct 19, 2005 12:18   by admin ( last modified Oct 19, 2005 12:18 )
CCR5 Δ32 är namnet på den mutation som ger en mer eller mindre resistens mot HIV. Mutationen har bara funnits i pass tre tusen år, och den är spridd i Europa och västra Asien. Det tycks inte vara ett lokalt selektionstryck enbart, utan genen har bara inte hunnit sprida sig längre geografiskt. selektionstrycket har varit kraftigt och smittkoppor kan vara orsaken.

Publicerat i PLoS biology.

Hittat I John Hawks blogg

Här en karta över mutationens spridning

plos


Observera att mutationen inte nödvändigtvis behöver ha uppstått i Skandinavien, det kan också vara så att selektionstrycket har varit störst här. En hypotes är att mutationen uppstått i nuvarande Spanien eller i nuvarande norra Tyskland. Mutationen kan också försämra immunförsvaret mot andra typer av infektioner, och dessutom verkar t ex smittkoppsepidemierna i nordeuropa ha varit kraftigare. Vikingar kan ha varit inblandade i spridningen.