Vad kan borgarna göra vid makten - egentligen?

published Oct 28, 2005 09:12   by admin ( last modified Oct 28, 2005 09:12 )
Reinfeldts taktik att vara mer sossig än sossarna själva verkar fungera. Men borgarna kan få ett problem när de kommer till makten: Om man gått till val på att i princip inte sänka skatterna så har man ju ett begränsat mandat till förändring. Vad kan man egentligen göra? Sverige måste gå i en mer liberal riktning.

Det är inte vad man gör, utan hur man gör det
Det finns faktiskt utrymme till förändringar, bara genom att ändra hur man spenderar pengarna.

 • Sjukvården
  Privatiseringar, se till att så mycket som möjligt hamnar i privat drift (men då fortfarande offentligfinansierat).
 • Skolan
  Konkurrens mellan skolor, se till att det blir lättare att starta och lägga ner skolor. Biffa upp utvärderingsfunktioner, både vad gäller kunskapsprov och psykosocial miljö.
 • Barnomsorg
  Inför dagischeckar, som även kan komma dagmammor till del.
 • Definera om det offentligas roll
  Ta tag i frågan om vilken kompetens det offentliga ska ha. Mindre driftkompetens och väldigt mycket mer upphandlings- och utvärderingskompetens, måste genomsyra det offentliga.
 • Lägg ner en massa onödig verksamhet
  ...med motivationen att pengarna behövs i vård/skola/omsorg. På så sätt går det att behålla det höga skattetrycket, som efterfrågas av medborgarna.


Så för att sammanfatta:
 • Ge frihet till driftställena att utvecklas.
 • Omdefinera statens roll från drift till upphandling & utvärdering
 • Konkurrensutsätt så att medborgaren kan välja.
 • Passa på att lägga ner finansiering av verksamhet staten definitivt inte ska ägna sig åt