Cochleaimplantat och en del om virus

published Oct 29, 2005 03:04   by admin ( last modified Oct 29, 2005 03:04 )
Artificiell hörsel blir bättre och bättre, vilket man kan läsa om i denna story från Wired - My Bionic Quest for Bolero.

En diskussion på Slashdot, ursprungligen om HIV-resistens, har gett upphov till några intressanta inlägg.

En hypotes om nyttan av skräpDNA .. och ett svar på några av punkterna i inlägget.

Och funderingar kring genvariabilitet (eller vad det nu kan heta).