Tsunamirapporten och rädslan för den borgerliga människan

published Dec 02, 2005 11:27   by admin ( last modified Dec 02, 2005 11:27 )
Tsunamirapporten har kommit ut, och reaktionerna delar upp sig precis efter det socialistiska och borgerliga blocket. Enligt de borgeliga ska huvuden rulla, enligt socialisterna ska alla sitta kvar.

Dett blogginlägg kommer inte att beröra själva katastrofen, utan något som jag upplever som en mental blockering hos vänstern, en blockering som måste åtgärdas.

Så här tror jag socialisterna ser på det: Enligt många på vänstersidan  kan  Sveriges befolkning delas in i två grupper:

De normala
De normala röstar vänster.

De onda
De onda är de borgerliga. Många av de som röstar åt det hållet är väldigt dugliga, men det kompenseras av att de är onda. Om en borgerlig får makt, kommer han att använda den till att sko sig själv, och att skratta åt de andra. Farligast bland de borgerliga är de som visar passion och omtanke i sin retorik. Som t ex Mauricio Rojas eller Maud Olofsson. De är extra onda, eftersom de försöker dölja sin ondska, menar vänstern.

Hur man väljer vem som ska bestämma av de normala
Enlig vänstern, spelar det inte så stor roll vem av de normala som ska bestämma, och vara minister och ha makt. En ann är så god som en ann. Detta eftersom alla normala är lika. Det finns därför ingen anledning att byta ut en mot en annan. Det är ett antal saker som ska göras som minister, och det klarar vem som helst. Om någon minister misslyckas så behöver den ministern utbildning.

Man skulle kunna tänka sig att man valde ut de mest dugliga och höll dem ansvariga, men det skulle göra ett antal (dugliga) ministrar stora i korken och det innebär tror vänstern att de skulle sko sig själva och skratta åt oss andra. De skulle bli lite borgerliga. Och kom ihåg: detta är vänsterns största fruktan. Det skulle bli allför likt den bild man målat upp av de som röstar på borgarna.

Kan man förbereda sig för en tsunamivåg?
Ingan kan begära att regeringen skulle ha kunnat vara förberedd på en tsunamivåg. Däremot kan man förvänta sig av regeringen att de kan hantera krissituationer. Det är då vi behöver dem. Resten klarar vi själva. Det har de visat att de inte kan. Men jag räknar med att alla ministrar och andra ansvariga sitter kvar. Den borgerliga människan skrämmer vänstern mer än något annat.

Problemet med en ann är så god som en ann
Det ligger en jämlikhetstanke bakom vänsterns "en ann är så god som en ann". Problemet är att den slår slint. Om man inte använder objektiva kriterier till att tillsätta och avsätta människor med makt, så får man bara cyniska maktspelare i maktpositionerna. För glöm aldrig att folk alltid klättrar på varandra. Frågan är om de ska göra det under ordnande former eller inte.