Bygga hela hus med bläckstråleteknik på 24 h till 1/5 av kostnaden

published Jan 15, 2007 04:23   by admin ( last modified Jan 15, 2007 04:23 )
Ett amerikanskt och ett brittiskt projekt är igång som båda bygger på att robotar sprutar ut byggnadsmaterial, och rör sig över tomten, på samma sätt som en bläckstråleskrivare skriver ut på en sida.

Detta gör att man kan bygga i mycket mer kreativa, t ex organiska former, och att man kan ta ner både byggtid och byggkostnad drastiskt. I det ena fallet använder man en gips och betong. I det brittiska projektet, som inte ligger lika nära realisering, "skriver" man också ut rördragning.

Läs mer här:

http://www.timesonline.co.uk/newspaper/0,,176-2546574,00.html