Microsoft säger att Open Source kränker 235 av deras patent

published May 14, 2007 12:15   by admin ( last modified May 14, 2007 12:15 )
Microsoft börjar förstå att deras affärsmodell inte håller, och känner sig alltmer kringrända av Open Source. De börjar nu tala om att använda sina patent mot Open Source:

The Redmond behemoth asserts that one reason free software is of such high quality is that it violates more than 200 of Microsoft's patents. And as a mature company facing unfavorable market trends and fearsome competitors like Google (Charts, Fortune 500), Microsoft is pulling no punches: It wants royalties. If the company gets its way, free software won't be free anymore.
Läs mer: Microsoft claims software like Linux violates its patents - May 28, 2007

Syftet är att höja kostnaden för att vara med och göra programvara. Det är ett gammalt trick som används i många branscher, detta att det ska kosta att vara med.

Microsofts strategi kan fungera, om de gör om sitt företag till ett företag som endast håller patent och kräver pengar för dem från andra. I andra lägen, om de fortsätter med mjukvara,  så kommer kapital istället att strömma in till renodlade patentbolag som har portföljer med patent som enda affärsidé, så det är ett högt spel Microsoft spelar.

Mjukvarupatent är inte giltiga i EU, fast starka krafter försöker ramma på oss sådan lagstiftning ungefär en gång var sjätte månad eller så.

Vad är det då för fel på mjukvarupatent då?

För att förstå det måste man betänka varför patent finns överhuvudtaget. Patent är till för att uppmuntra innovation. Genom att ge ett tidsbegränsat monopol till uppfinnaren kan han känna sig motiverad att jobba gratis i några år för att ta fram innovationen. Ett företag kan backa honom och andra patentutvecklare, och på så sätt sprida riskerna.

Varför ökar inte patent utvecklingstakten?

Mjukvarupatent ökar inte utvecklingstakten. De minskar den. Det beror på att utvecklingstakten är så hög utan patent, att patent introducerar byråkrati som drar ner utvecklingstakten markant. Det beror på att en kund inte är beredd att betala för en produkt som bara innehåller t ex en patenterad innovation, när patenthållaren inte har kraft och kreativitet nog att ta innovationen vidare. Innovationen i sig är insignifikant. Istället måste någon ta över stafettpinnen, men kommer inte att göra det pga patentet. För att mjukvarupatent skule fungera måste royalties sätttas till tusendelar av en cent, förmodligen, och det system som skulle hålla reda på detta skulle kosta mer att underhålla än det ger tillbaka.
  • Nästan alla mjukvarupatent är insignifikanta
  • I de fall de inte är det, finns det ingen fysiskt möjlig royaltymodell som kan användas


Uppdatering 12:37
Spelet Microsoft spelar behöver inte vara så högt, egentligen. De vill nog ha rena patentportföljbolag. Det är viktigare att blockera Open Source än att slippa betala lite pengar till rena patenthållare. Man kan väl gissa att Microsoft noga följt SCO-rättegångarna. De överförde ju mycket pengar till SCO innan rättegångarna startade.