Man kan få Google image search att bara visa ansikten!

published Jun 02, 2007 12:05   by admin ( last modified Jun 02, 2007 12:05 )

Genom att lägga till &imgtype=face sist i söksträngen i url:en.

Jämför följande bildsökningar som har med perl (ett programspråk) att göra:


Man undrar vilka andra saker man kan söka efter?

Hittat via Slashdot Firehose, dvs submission queue till jättebloggen Slashdot.  Ingen direktlänk, tyvärr, det är ett opublicerat bidrag:

alberion writes "The Google image search has an undisclosed face recognition feature. Just add "&imgtype=face" to the url of an image search result to check it out. Can we expect individual face recognition in the future? How will this affect people's privacy?"