Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
Sections
You are here: Home

jorgenmodin.net - Blog

På vilka värderingar skall EU byggas?

Posted by admin | | filed under: ,
På vilka värderingar skall EU byggas, och finns det en europeisk kultur? Och om det finns en europeisk kultur, har den med EU som organisation att göra?

Ayaan Hirsi Ali, den kända nederländska parlamentsledamoten, som tvingades gömma sig efter mordet på den holländske filmaren Theo van Gogh, har varit några dagar i Sverige, och bl a medverkat i Sveriges Television.

Jag var och lyssnade på henne på ett seminarium som folkpartiet arrangerade i riksdagen i måndags. Hon började med att döma ut två av orden i seminariets titel: "integration" och "mångfald". Hon menar att dessa ord är tandlösa för det som vi egentligen måste diskutera - värderingar. Ordet "mångfald" kan leda tanken till ordet "mångkultur" vilket Ali menar är kopplat till moralrelativism och är ett hot mot den västerländska liberala demokratin. Ali motsätter sig överhuvudtaget att utgå från ordet kultur, då hon anser det vara ett ack så trubbigt begrepp, som i princip kan leda var som helst. Något att tänka på nästa gång frasen "europeisk kultur" vädras.

Vad är då en den västerländska liberala demokratin? På många ställen i Europa ska hållas demonstrationer mot att sharia - islamsk lag har en slags halvofficiell status i delstaten Ontario i Kanada. I Ontario ses tillämpningen av delar av sharia som ett frivilligt avtal mellan två parter, en slags civilrätt med andra ord. Motståndarna anser att denna halvofficiella status kan leda till ökat förtryck av framför allt kvinnor.

Både frågan om europeiska värderingar (om det finns sådana) och hur vi ska se på gemenskaper som vill leva under egna regler, styrda av avtal, kommer att vara viktiga frågor när vi bygger den europeiska rättsstaten.
Aug 31, 2005 10:42

Dagens citat

Posted by admin | | filed under: ,
...är från mej själv:

Där de byråkratiska reglerna möts och bryts mot varandra, där och precis där, uppstår en människa.
Aug 29, 2005 04:19

More on animal-on-animal violence

Posted by admin | | filed under: ,
I'm happy to see that the Economist is putting the spotlight on the rather peculiar priorities of animal rights activists:

"It is hard to avoid the conclusion that reducing animal suffering is not the activists' main concern. If it is, they have made a poor choice of target. Domesticated cats alone kill around 300m animals each year in Britain, including around 80m mice, 15m rabbits and 3m rats."
Aug 25, 2005 06:48

My top movie list

Posted by admin | | filed under: ,
I put up my top movie list on the site.
Aug 20, 2005 12:35

Good quote on Slashdot

Posted by admin | | filed under:
Found in the footer:

The difference between genius and stupidity is that genius has its limits.

Aug 19, 2005 08:30

Animal-on-animal violence

Posted by admin | | filed under: ,
When debating with animal rights activists in real life and on the web, I've still to find a satisfactory explanation on as to why the activists aren't active in protecting animals from each other.

The benefits in suffering avoided would surely be huge?

This leads me to a creeping suspicion that the movement is more about not liking humans than caring for animals.

Searching for the phrase animal-on-animal violence on Google I found this page.

Aug 18, 2005 02:52

Kognitiv stress

I dagens nätupplaga av Svenska Dagbladet finns en artikel om försiktighetsprincipen, och att den är fel. Som ett exempel på irrationellt beteende framläggs att vi är irrationellt rädda att förlora det vi har (jämfört med vad vi kan få antar jag). Men är det någon av dessa modeller som räknar med den kognitiva stressen som medföljer att förlora något, och ställa om till någonting annat?

Tänka, och framför allt tänka om, kan vara en närmast smärtsam process. I artikeln står det:

De brister som Sunstein framför allt har i åtanke är fem stycken som han kallar systemblindhet, sannolikhetsblindhet, övertro på naturens godhet, "tillgänglighetsheuristik" samt en överdriven rädsla för att förlora vad vi har.

Den där rädslan att förlora något som man har kan ju bero på att man potentiellt måste rumstera om i hjärnan ganska mycket för att ackomodera sig till den nya situationen.

Aug 18, 2005 08:39

Junk Patent

A new term being coined?

http://apple.slashdot.org/comments.pl?sid=158903&cid=13309743

Aug 15, 2005 12:00

Tre år med andasmindre.nu

Posted by admin | | filed under:
Beror många av våra hälsoproblem på att vi stressat upp oss och hyperventilerar konstant? Min sajt andasmindre.nu har nu funnits i tre år, och har haft över 12000 besökare.

Tekniken fungerar definitivt på mig.

Aug 15, 2005 12:00

Monster överallt

Knappt har man hämtat sig från New Jersey Vegetable Monster så dyker Flying Spaghetti Monster upp.
>
> Och jag vill ha den här t-shirten!
> (Närbild på motivet)
Aug 15, 2005 12:00