Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
Log in
Sections
You are here: Home

jorgenmodin.net - Blog

Internet (som det används nu) balkaniserar Sverige

Posted by admin |

Internet kan användas på olika sätt. Man kan kommunicera med människor med tusentals olika åsikter och läsa texter med lika många olika perspektiv.

Men ett annat sätt använda Internet är att kommunicera med dem som tycker likadant som en själv. Och det är där de flesta av oss hamnar. Det är ju inte precis så att man letar upp folk man inte gillar och blir Facebook-vänner med dem.

Detta gör att man smygande börjar få en lite felaktig bild av världen. Man tror att folk är mer som man själv än vad de egentligen är. Man snackar ihop sig. Och man känner mindre behov av att prata med och förstå andra människor bara för att de finns i ens fysiska närhet. Ju mer ihopsnackad man blir med sina vänner och bekantskaper, desto konstigare framstår "de andra".

Men dessa "andra" människor kommer att fortsätta att finnas runt omkring en. Och när deras åsikter och ens egna åsikter blir alltför annorlunda, när var och en seglar ut i sitt eget sociala nätverk, då smäller det förr eller senare mellan dessa grupper.

Förut hade vi TV och tidningar. Dessa gav ofta en felaktig bild, men det var en bild som vi alla delade.

Strax efter klockan 20 igår gick jag och en kompis vid Slussen i Stockholm. Ett halvdussin polisbilar med påslagna sirener for förbi oss. Senare förstod vi att de ingripit vid en attack mot afghaner på Mynttorget. Dessa afghaner protesterar mot beslut att de ska skickas tillbaka till Afghanistan. När de fredligt protesterar mot detta beslut blir de attackerade av nynazister.

Och det slog mig ikväll, hur når man dessa nynazister? Och jag insåg att det kan bli svårt. De har säkert sina egna sociala nätverk, sina egna texter och det gör att de kan bli ännu mer extrema. För det som är extremt börjar uppfattas som normalt. För tjugo år sedan hörde jag en märklig konversation bland några unga människor som gick förbi mig, den gick så här:

-Vi tog taxi hem

-Men blir inte det väldigt dyrt?

- Nä vi gasa han [tårgas, min anmärkning].

- Vem?

- Taxichauffören

- Varför det?

- Det är billigare.

Och jag tänkte att detta var personer för vilka ett kriminellt beteende var normaliserat. De hade egna normer. Men på den tiden, för 25 år sedan var de ändå en liten kriminell grupp vars normer och världsbild snart skulle komma att slås sönder när de splittras och sugs upp i större sociala nätverk. Men idag kan väldigt avvikande normer hållas levande via våra bubblor på Internet.

Jag tror följande behöver göras:

 • Vi måste ha en ordningsmakt som är en självklar del att se i vardagen. Vi måste ha vänliga patrullerande poliser, i princip allestädes närvarande. När människor kan segla ut i fantasterier på Internet om hur världen fungerar, behövs det några ute i den fysiska världen som förankrar dem i att bete sig som folk.
 • Vi vanliga människor måste ta tag i folk och prata med folk som vi normalt sett inte umgås med. Att gå runt utan att behöva växla några ord med andra, är i och för sig många Stockholmares våta dröm (och kanske även i andra delar av landet), men man kan inte ignorera den fysiska verklighet man lever i. Det är den fysiska verkligheten som kan bli farlig för dej, inte text och bilder på Internet från dina vänner. Ja det kommer att bli ytligt, det blir ansträngda leenden och ytliga sociala aktiviteter tillsammans med folk man knappt känner. Men det måste nog till. Vi måste umgås mer.
Aug 11, 2017 11:19

Kritik, från bäst till sämst metod

Posted by admin |

Det finns en skala vad gäller kvalitet i debatt: Att säga att någon har fel i sak, att säga att någon är inkompetent, att säga att nån är dum i huvudet, och att säga att någon är köpt eller manipulerar för egen vinning.

Kritik, från bäst till sämst metod.
Säga att nån:

 1. Har fel i sak
 2. Är inkompetent
 3. Är dum i huvet
 4. Är köpt eller manipulerar för egen vinning
Aug 11, 2017 01:23

How to install TFHE homomorphic encryption & run the tutorial

Posted by admin |

How to install the TFHE Fast Fully Homomorphic Encryption over the Torus library and run its tutorial on Linux.

Make sure you have the dependencies, for ubuntu it is:

sudo apt-get install build-essential cmake

Download the tfhe source tarball, extract it and enter the top directory

mkdir build
cd build

Change "/home/jorgen/usr/local" to where you want your local install below:

cmake ../src -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/home/jorgen/usr/local
make
make install

Download the example files from

https://tfhe.github.io/tfhe/assets/data/samples.tar.gz

Make sure you have correct paths by making a script called "initialize.sh" with the following content:

#configure environment variables
TFHE_PREFIX=/home/jorgen/usr/local #the prefix where you installed tfhe
export LIBRARY_PATH=$LIBRARY_PATH:$TFHE_PREFIX/lib
export C_INCLUDE_PATH=$C_INCLUDE_PATH:$TFHE_PREFIX/include
export CPLUS_INCLUDE_PATH=$CPLUS_INCLUDE_PATH:$TFHE_PREFIX/include

Run it from the terminal you are in with:

. initialize.sh

Enter the directory where the tutorial files are

Make a shell script called "run.sh" with the following contents:

g++ -o alice alice.c -ltfhe-spqlios-fma
g++ -o cloud cloud.c -ltfhe-spqlios-fma
g++ -o verif verif.c -ltfhe-spqlios-fma

chmod 755 alice
chmod 755 cloud
chmod 755 verif

./alice
./cloud
./verif

Run it

. run.sh
Aug 06, 2017 02:15

How to move the close button to the right in Gnome (Ubuntu 17.04)

Posted by admin |

Tested by me:

gsettings set org.gnome.desktop.wm.preferences button-layout 'minimize,maximize:close'
Jun 30, 2017 12:46

An opinionated short guide on how to use Ansible

Posted by admin |

Only use files that end in ".yaml". Except for the ansible.cfg, which need to be in INI format.

Playbooks


There are playbooks which configure your servers. You can have one playbook which is basically empty and is just listing what other playbooks to call, in sequence. So let's call the main playbook "manage.yaml" and the other ones "stage1.yaml", "stage2.yaml" and so on which are just listed in "manage.yaml", one after the other.

- hosts: cluster
- include: ./stages/stage1.yaml nodes=clusterThese playbooks all take their configuration variables from something called the inventory.

Inventory

The inventory can be specified on the command line with  the "-i" flag. Here is what an inventory file could look like for a testing setup:

cluster:
 hosts:
  192.168.0.79:
   name: node1
   some_app_privKey: 3132333435363738393031323334353637383930313233343536373839303131
   some_app_pubKey: 02ee99c1a7f1defbf22c5c6c58f738755836a6797e45ce569ffb80428e7d07540e
  192.168.1.86:
   name: node2
   some_app_privKey: 3132333435363738393031323334353637383930313233343536373839303132
   some_app_pubKey: 03c7a5a5f02f132b6047ee6bfc8a0b01a2b9c3f28f914fae750faf0e35b5d03e7c

 vars: # common values for all nodes, can be put per node above too, if need be
  ansible_user: user    # user name
  ansible_ssh_private_key_file: "{{ inventory_dir }}/id_rsa"
  production: False

 

The inventory is just a list of whatever data you need to deploy: Ip numbers, private keys for signing stuff, public keys, config variables and so on.

Sub playbooks - stages


Each playbook contains steps, which are done in sequence, once for each server listed in the inventory.

For each step you can do a test if the step should run at all, then test if the step is already installed, and if not run the step. The step mutates the server in some way: Installs a package, configures a config file, or copies over some files, or starts/restarts a server process. That is about it.

(stage1.yaml)

- hosts: "{{ nodes }}"

  become: true
  pre_tasks:
  - name: Update repositories cache and ensure "libpq-dev" package is installed
    apt:
      name: libpq-dev
      update_cache: yes

Problems


At first, Ansible seems to be very smooth but there are some problems mainly with syntax where you have to do a bit of googling on how to do stuff.

Here is a list of my ansible problems, to date:

Jun 30, 2017 12:35

Formatting of HTML & Javascript for Sublime Text 3 & brackets indication

Posted by admin |

This is the one I want, HTML CSS and Javascript Prettify:

https://packagecontrol.io/packages/HTML-CSS-JS%20Prettify

 

Bracket Highlighter https://packagecontrol.io/packages/BracketHighlighter BracketHighlighter - Packages - Package Control

Jun 01, 2017 12:25