Manipulativ & ljugande p.g.a. hjärnans struktur?

published Sep 30, 2005 12:53   by admin ( last modified Sep 30, 2005 12:53 )
Hur kommer vi att se på människor när hjärnan mer och mer betraktas som ett organ, med olika struktur från person till person?

University of Southern California har gjort en liten undersökning om hur mycket grey matter respektive white matter som ett antal försökspersoner hade, och hur det relaterade till om de var patologiska och manipulativa lögnare. Resultatet var att sådana personer hade mindre grey matter och mer white matter i hjärnan. White matter är tydligen kopplingar, och forskarna framlägger teorin att det krävs en hel del tankeverksamhet för att ljuga och manipulera.

Det rör sig bara om totalt 59 personer i undersökningen, och en hel del godtycke kan säkert hittas i vilken person som klassades som normal eller lögnare. Det kan ju vara en tillfällighet.

Autister ska ha för övrigt ha motsatt arkitektur, mycket grå massa och lite vit.

Jag tycker att det är viktigt att man inte försvagar kravet på att människor ska bete sig moraliskt, bara för att olika människor potentiellt har lättare eller svårare för det, och det visste vi ju redan innan att de hade, om än inte på vilket sätt. Samtidigt finns det ju en gräns där man måste acceptera att det är fysiskt omöjligt att kräva vissa saker av en specifik individ.

Det sägs ju att hjärnans struktur kan ändras med inlärning, påvisat hos t ex taxichaufförer som lär sig Londons alla gator. Men jag förmodar att man inte kan påverka sina egna halter av vit respektive grå hjärnmassa? Hade man kunnat det, hade ju autister kunnat självmodifiera sig, och kanske då också patologiska lögnare (om vi ska tro på de preliminära resultaten, och teorierna bakom).

(Hittad på Mindhacks.)