Så löser man våldet i skolan

published Sep 10, 2007 02:21   by admin ( last modified Sep 10, 2007 02:21 )
Efter jag hade slutat gymnasiet var det en glipa innan jag skulle göra lumpen, och då arbetade jag som lärarvikarie i Flemingsbergsskolan i Huddinge. Detta var i mitten på åttiotalet.

Skolan var verkligen blandad att undervisa i. Många av de anställda var morsor till mina kompisar och rejäla och rekorderliga damer. Vissa klasser var tunga medan andra var lätta. Jag minns speciellt en klass som man sällan fick eftersom dess lärare aldrig var sjuka. De skötte undervisningen själva. Klassen var dominerad av tjejer och hade ett system där några läste in sig på ämnet i förväg och sedan skötte undervisningen, under lärarens överinsyn. Klassen hade ett antal elever som var så pass rappa i repliken så att det var inte alldeles lätt att hålla sig allvarlig heller, de hade nog kunnat rekryterats direkt som manusförfattare till någon komediserie.

Men det intressanta är hur man skötte stökigare element i skolan. Man hade en stege som lärare och elever kände till, där polisen ingick. Man ställde inte kravet på lärare att de skulle vara ordningsvakter, utan eskalerade en situation så var man inte rädd för att klappa till med stora klubban. Detta hände dock aldrig mej, så jag såg det inte i praktiken. Vid ett av mina första pass slängde jag ut 19 av 21 elever, men sedan gick det bättre. Jag ställde kraven att de skulle vara tysta och inte ha ytterkläder på sig. Jag ställde inte kravet att de skulle arbeta. Men efter att ha suttit tysta en stund gör de flesta det ändå för det finns inget bättre att göra. Här talar vi så klart om de tyngre grupperna på skolan. Målet som jag satte var lågt, men det gick ut på att bereda studiero för de som ville studera. Jag gjorde klart att de som inte var tysta, var av mindre intresse. Det fick många att ändra sig. Hade jag jobbat längre än några månader så hade jag ju fått jobba annorlunda och ta ett helhetsgrepp.

Men det är väldigt viktigt att inskärpa att om våld eller hot om våld möter läraren, så är det inte lärarens ansvar att bemöta det. Det ska bemötas professionellt, av proffs. I sista hand polisen. Elever som uppvisar sådant beteende har redan straffat ut sig från ett normalt samtal. Om man tydliggör detta, räddar man ett antal själar direkt. De som ändå fortsätter med våld eller hot om våld får man då ta hand om speciellt, med de mjuka eller hårda åtgärder som står till buds.

Men om man accepterar våld och hot om våld så har man redan förlorat. Då är det något fel i systemet. Stegen fungerar inte.
Våld och hot är vardag på Sveriges största arbetsplats - skolan. 2007 kan bli det värsta året någonsin, redan har nära 300 anmälningar kommit in till Arbetsmiljöverket. Trots det får de flesta lärarstudenterna ingen utbildning alls i konflikthantering.


Läs mer: Var tredje lärare utsatt för våld eller hot