Nej Piratpartiet, medicinpatent är bra

published Sep 23, 2008 02:46   by admin ( last modified Sep 23, 2008 02:46 )

Piratpartiet menat att man ska avskaffa patent inom medicin, och det är nog tvärtom, man bör avskaffa patent inom alla andra områden än medicin. Enligt forskning vid Boston University så är patent inom medicin bra, men dåligt inom andra områden. Det är vad juridikprofessorerna James Bessen och Michael Meurer kommer fram till i sin bok "Patent Failure" i en studie av amerikanska patent. Piratpartiet verkar mena att staten ska ta över all forskning för medicin. Jag tror att det är en dålig idé. Vi behöver de som tar risker och tror på sig själva för att ta fram nya läkemedel.

 

Uppdatering 17:50 Christer Christian Engström (pp)  tycker det var lite ont om argument för patent i den här bloggposten så jag expanderar meningen "Vi behöver de som tar risker och tror på sig själva för att ta fram nya läkemedel. ":

Det som driver innovation framåt är ofta individer eller små team. Dessa måste få frihet och resurser att göra det, samtidigt som andra, som inte kommer att komma någonvart, bör få så lite stöd som möjligt. För att få så mycket resurser som möjligt till de som kan göra något så behövs det så lite byråkrati som möjligt, och ett risktagande med gott omdöme. Staten och andra organisationer utan konkret ansvar är ofta dåliga på det. Det är lätt hänt att det blir vänskapskorruption, och utvärderingsmekanismerna är ofta fyrkantiga.

Patent är ett sätt att att kombinera de privata näringslivets kraft och innovation, med en långsiktighet i satsningarna, som kan göras eftersom ett patent ger ett slags ägande av en tillgång som man då kan investera i.

I motsats till andra verksamhetsområden där patent och upphovsrätt figurerar, såsom musik och datorprogrammering, kan man på grund av det regelverk som omger medicinsk forskning inte utföra den i källaren på lågbudget.

 

Ur Wall Street Journal:

New empirical research by Boston University law professors James Bessen and Michael Meurer, reported in their book, "Patent Failure," found that the value of pharmaceutical patents outweighed the costs of pharmaceutical-patent litigation. But for all other industries combined, they estimate that since the mid-1990s, the cost of U.S. patent litigation to alleged infringers ($12 billion in legal and business costs in 1999) is greater than the global profits that companies earn from patents (less than $4 billion in 1999). Since the 1980s, patent litigation has tripled and the probability that a particular patent is litigated within four years has more than doubled.

 Piratpartiets Christian Engström listar tre argument mot läkemedelspatent som jag bemöter här:

"Medicinpatent gör att hundratusentals människor i fattigare länder inte har råd med läkemedel de behöver, fastän läkemedlen finns och skulle kunna rädda deras liv."

Man kan då köpa in dyr patenterad medicin i väst, och ge till dem i fattiga länder. På så sätt får de fattiga medicin, och forskningen gynnas


"Medicinpatent snedvrider hur forskningsresurserna används, eftersom det är lönsammare att lindra välfärdssjukdomar än att bota fattiga från malaria."

Här kan stat och stiftelser gå in och gynna forskning på malaria. Och det görs också idag. Om man med snedvridning menar att mer pengar läggs på forskning på sk välfärdssjukdomar, så måste man lägga väldigt mycket pengar på malariaforskning. Man kan ju också jämför med hur mycket folk konsumerar på film och dataspel jämfört med malariaforskning, men då får man ju gå runt och ha skuldkänslor hela tiden.


"Medicinpatent gör att läkemedelskostnaderna i sjukvårdsbudgeten blivit en gökunge som oupphörligt växer år från år, och som politikerna inte har någon makt över."

Det är ingen gökunge. Det är nya mediciner som ger bättre resultat. Om man inte vill betala det priset får man nöja sig med de gamla. Utan patent hade de nya inte funnits i vilket fall som helst.

Det finns dock ett annat argument för kanske en förändring av medicinpatent:

Existerande patent gör att det är mer lönsamt för läkemedelsföretagen att göra små ändringar i befintliga läkemedel (som redan är skyddade) än att ta mer risker med nya läkemedel.

Sedan 1993 har resurserna för att utveckla förfiningar av befintlliga läkemedel ökat med 143%, medan kostnader lagda på att hitta nya läkemedel bara ökat med 7%. Detta enligt en rapport (pdf) från USA:s General Accounting Office, som lagts fram efter önskemål från ledamöter i den amerikanska kongressen.

Detta kan vara ett exempel på när patent har förlorat sin funktion att öka innovation används för ganska defensiv forskning och utveckling.

A report by the General Accounting Office concludes that current patent law discourages drug companies from developing new drugs by allowing them to make excessive profits through minor changes to existing pharmaceuticals.Läs mer: ACSBlog: The Blog of the American Constitution Society: Report: Patent Law Stifles Drug Innovation


Läs mer: Ett alternativ till medicinpatent « Christian Engström (pp)