"For democracy to thrive in Iraq, the Sunnis must know they are defeated."

published Oct 28, 2005 12:20   by admin ( last modified Oct 28, 2005 12:20 )
Den amerikanske militärhistorikern Frederick W. Kagan har skrivit en artikel om tre steg i den amerikanska strategin i Irak:

  • Hitta och fånga eller döda Saddam och hans söner
  • Få bukt med terrorismen
  • Irakifiera - dvs få irakier att ta över mycket av det militära ansvaret

Kagan talar inte så mycket om demokrati och sådant i själva texten, eftersom hans fokus är på den militära sidan.

Underrubriken på artikeln - For democracy to thrive in Iraq, the Sunnis must know they are defeated - påminner en del om resonemanget i min post om bits som flippar i huvuden i Irak.

Hittad via Egon Motwhalls blog.