Archives 2005 - 2019    Search

More on animal-on-animal violence

published Aug 25, 2005 06:48   by admin ( last modified Aug 25, 2005 06:48 )
I'm happy to see that the Economist is putting the spotlight on the rather peculiar priorities of animal rights activists:

"It is hard to avoid the conclusion that reducing animal suffering is not the activists' main concern. If it is, they have made a poor choice of target. Domesticated cats alone kill around 300m animals each year in Britain, including around 80m mice, 15m rabbits and 3m rats."

My top movie list

published Aug 20, 2005 12:35   by admin ( last modified Aug 20, 2005 12:35 )
I put up my top movie list on the site.

Good quote on Slashdot

published Aug 19, 2005 08:30   by admin ( last modified Aug 19, 2005 08:30 )
Found in the footer:

The difference between genius and stupidity is that genius has its limits.


Kognitiv stress

published Aug 18, 2005 08:39   by admin ( last modified Aug 18, 2005 08:39 )
I dagens nätupplaga av Svenska Dagbladet finns en artikel om försiktighetsprincipen, och att den är fel. Som ett exempel på irrationellt beteende framläggs att vi är irrationellt rädda att förlora det vi har (jämfört med vad vi kan få antar jag). Men är det någon av dessa modeller som räknar med den kognitiva stressen som medföljer att förlora något, och ställa om till någonting annat?

Tänka, och framför allt tänka om, kan vara en närmast smärtsam process. I artikeln står det:

De brister som Sunstein framför allt har i åtanke är fem stycken som han kallar systemblindhet, sannolikhetsblindhet, övertro på naturens godhet, "tillgänglighetsheuristik" samt en överdriven rädsla för att förlora vad vi har.

Den där rädslan att förlora något som man har kan ju bero på att man potentiellt måste rumstera om i hjärnan ganska mycket för att ackomodera sig till den nya situationen.


Animal-on-animal violence

published Aug 18, 2005 02:52   by admin ( last modified Aug 18, 2005 02:52 )
When debating with animal rights activists in real life and on the web, I've still to find a satisfactory explanation on as to why the activists aren't active in protecting animals from each other.

The benefits in suffering avoided would surely be huge?

This leads me to a creeping suspicion that the movement is more about not liking humans than caring for animals.

Searching for the phrase animal-on-animal violence on Google I found this page.


Tre år med andasmindre.nu

published Aug 15, 2005 12:00   by admin ( last modified Aug 15, 2005 12:00 )
Beror många av våra hälsoproblem på att vi stressat upp oss och hyperventilerar konstant? Min sajt andasmindre.nu har nu funnits i tre år, och har haft över 12000 besökare.

Tekniken fungerar definitivt på mig.


Monster överallt

published Aug 15, 2005 12:00   by admin ( last modified Aug 15, 2005 12:00 )
Knappt har man hämtat sig från New Jersey Vegetable Monster så dyker Flying Spaghetti Monster upp.
>
> Och jag vill ha den här t-shirten!
> (Närbild på motivet)

Junk Patent

published Aug 15, 2005 12:00   by admin ( last modified Aug 15, 2005 12:00 )

A new term being coined?

http://apple.slashdot.org/comments.pl?sid=158903&cid=13309743