Archives 2005 - 2019    Search

Dagens citat

published Sep 08, 2005 06:15   by admin ( last modified Sep 08, 2005 06:15 )
Från anonym postare på slashdot:

Any sufficiently advanced incompetence is indistinguishable from malice.

O tider, o högtider!

published Sep 06, 2005 08:06   by admin ( last modified Sep 06, 2005 08:06 )
En gång i tiden firade vi midvinterblot. Från min barndom minns jag högtider som fettisdag och askonsdag. Men tiderna förändras. Nu den 12/9 firar vi klamydiamåndag.

Är dröppelafton alltid tredje lördagen i oktober förresten?

Lysande sammanfattning av partiledardebatten

published Sep 05, 2005 11:20   by admin ( last modified Sep 05, 2005 11:20 )
Lennart Regebro har skrivit en väldigt rolig sammanfattning av gårdagens partiledardebatt.

Toxoplasma gondii ändrar mänskligt beteende?

published Sep 04, 2005 10:06   by admin ( last modified Sep 04, 2005 10:06 )
På slashdot är det en diskussion just nu om parasiter som ändrar sin värds beteende. Några länkar om toxoplasma finns där:

Metafilter:

The women "spent more money on clothes and were consistently rated as more attractive", but were "less trustworthy and had more relationships with men". The men become "less well groomed undesirable loners who were more willing to fight". All "are at greater risk of being involved in car accidents". Why? Something has its tentacles in their brains. They probably got it from that cuddly old species, the domestic cat, which the parasite infects by making infected rats "almost taunt" the cats into eating them.

Wikipedia

   
Can a parasite carried by cats change your personality?  (The Guardian)

Hur nära kärnvapenkrig har vi varit?

published Sep 02, 2005 03:08   by admin ( last modified Sep 02, 2005 03:08 )
En tråd på flashback handlar om hur nära det varit.

Några intressanta inlägg från tråden:

Om incidenter 1983 och 1995:


Om incidenten 1983:


Peter Englund om incidenten 1983:


Vad driver terrorister

published Sep 02, 2005 01:10   by admin ( last modified Sep 02, 2005 01:10 )
..likt dem som vi sett i London?

Här så som jag tänker just nu:

  1. Känsla av utvaldhet och överlägsenhet gentemot andra
  2. Känsla av harm genom identifikation med en grupp som man anser sig tillhöra/sympatisera med
  3. En berättelse som sätter in en ett större skeende, som "förklarar" och försvarar handlingen
  4. En fascination över döden
  5. En supportstruktur


Vad gör man då åt det?

3:an och 5:an är väl de som man kommer åt. 3:an kommer man åt genom att se till att imamer som predikar hat inte finns i moskéerna och andra religiösa center, helst genom självsanering. Dessutom måste man öppna upp muslimska länder till ett pluralistiskt medieklimat så att fler berättelser än den rådande finns. 5:an handlar ju fortfarande om saudiska pengar och baser som vi inte kommer åt, i Pakistan.

Om man skulle prova att psykologisera, och även sociologisera över vad som driver en västerländsk Al-Qaida-terrorist? Man kan ju i och för sig hävda att de olika individuella terroristerna drivs av olika motiv...

Jag har en rätt  cynisk syn på människan ibland. Specifikt tror jag att om ett visst socialt "spel" sätts igång så kommer människor att vilja ta positioner och klättra i det, även vid de tillfällen då spelet är värdelöst till att börja med. Människor klättrar i organisationen för att nå social status, och gör vad som krävs för att nå denna status.

Som terrorist bör man ju rimligen tycka sig lida någon slags oförrätt, antingen personligen eller någon grupp av människor som man anser sig ha starka band till.

Man bör också besitta en stark självkänsla, eller rättare sagt man måste se sig själv, eller i alla fall ens handlingar, som "mer värda" än de människoliv man tänker utsläcka. Det kan ju göras genom att avhumanisera bombmålen. Så det måste föreligga en förklaring, en framställning, av de presumtiva offren som mindre värda. Någon eller några intellektuella måste ha satt sig ner och formulerat denna förklaring, och den måste vara enkel nog att kunna kommunicera till terroristerna. Så ett visst intellektuellt grundarbete måste ha utförts. Jag kallar detta intellektuella grundarbete för en diskurs.

Till sist så måste terroristen tycka att bomba är den bästa handlingsmöjligheten för terroristen. Han föredrar att göra detta framför att t ex exportera metallskrot eller tävlingsdansa. Förutsatt att terroristen är smart nog är dessa ju faktiskt alternativa möjligheter. Vad är det då som så till den milda grad begränsar hans upplevda handlingsmöjligheter?

  • Identitet. Vi vet väldigt lite om identitet och varför den är en så stark drivkraft hos en del människor. Om det finns en diskurs enligt ovan så kan identitetssökandet hos terroristen styras in på terrorns väg.

  • Misslyckanden. Eventuella misslyckanden, i yrkeslivet, i förhållandet till sin far, i förhållande till kvinnor, korta sagt saker som historiskt sett är viktiga för individens överlevnad och fortplantning. Också en allmän oförmåga att anpassa sig till ett pluralistiskt samhälle, pga bristande exponering, eller "Entitlement", se nästa punkt.

  • "Entitlement". Inom kognitiv psykologi talar man ibland om människor som har en känsla av "Entitlement", dvs de anser sig ha automatiskt rätt till att bli behandlade bättre än andra. Sådana personer uppvisar tydligen inte alltid själva psykiska symtom, men kan göra livet till ett helsike för sin omgivning. De är också svårbehandlade. En hel del av deras mentala verksamhet går ut på att bevisa för sig själv och andra att de är mer värda än andra. Usama Bin Laden är nog en sådan. Återigen, diskursen fungerar även för dessa. Det är dessutom mycket lättare att riva ned än att bygga upp, så man kan med ganska små medel bevisa för sig själv att man är bättre än andra.

  • Grupptryck. För en del människor, speciellt unga, så räcker det med ett grupptryck för att få dem att göra hemska saker. Det är ju ett väldigt handfast exempel på identitetskris.


Så för att knyta ihop påsen: En person med identitetsproblem som misslyckats med för honom viktiga saker, som antingen känner "Entitlement" i största allmänhet eller gör det mot en speciell grupp (t ex kvinnor) springer på en diskurs som förklarar allt för honom. Runt denna diskurs har det uppstått ett socialt spel i vilket personen blir inbjuden att delta. I toppen finns några personer med personlighetsstörningar med "Entitlement".

The dangers of poor education

published Sep 02, 2005 01:00   by admin ( last modified Sep 02, 2005 01:00 )
http://www.guardian.co.uk/attackonlondon/story/0,16132,1529761,00.html

Pakistan's public education system was dreadful, he said, and for many poor families madrasas were the only hope that their sons could get an education.

"We have 2,500 students studying here. They get food, lodging and education all free," he said. "We survive on charitable donations."And where do the charitable donations come from?

Many mujahideen who fought against the Soviets in the 1980s, studied at Pakistani madrasas in the 1990s. A new hardline movement, the Taliban, emerged from the dusty roadside mosques in Pakistan's frontier provinces.

På vilka värderingar skall EU byggas?

published Aug 31, 2005 10:42   by admin ( last modified Aug 31, 2005 10:42 )
På vilka värderingar skall EU byggas, och finns det en europeisk kultur? Och om det finns en europeisk kultur, har den med EU som organisation att göra?

Ayaan Hirsi Ali, den kända nederländska parlamentsledamoten, som tvingades gömma sig efter mordet på den holländske filmaren Theo van Gogh, har varit några dagar i Sverige, och bl a medverkat i Sveriges Television.

Jag var och lyssnade på henne på ett seminarium som folkpartiet arrangerade i riksdagen i måndags. Hon började med att döma ut två av orden i seminariets titel: "integration" och "mångfald". Hon menar att dessa ord är tandlösa för det som vi egentligen måste diskutera - värderingar. Ordet "mångfald" kan leda tanken till ordet "mångkultur" vilket Ali menar är kopplat till moralrelativism och är ett hot mot den västerländska liberala demokratin. Ali motsätter sig överhuvudtaget att utgå från ordet kultur, då hon anser det vara ett ack så trubbigt begrepp, som i princip kan leda var som helst. Något att tänka på nästa gång frasen "europeisk kultur" vädras.

Vad är då en den västerländska liberala demokratin? På många ställen i Europa ska hållas demonstrationer mot att sharia - islamsk lag har en slags halvofficiell status i delstaten Ontario i Kanada. I Ontario ses tillämpningen av delar av sharia som ett frivilligt avtal mellan två parter, en slags civilrätt med andra ord. Motståndarna anser att denna halvofficiella status kan leda till ökat förtryck av framför allt kvinnor.

Både frågan om europeiska värderingar (om det finns sådana) och hur vi ska se på gemenskaper som vill leva under egna regler, styrda av avtal, kommer att vara viktiga frågor när vi bygger den europeiska rättsstaten.

Dagens citat

published Aug 29, 2005 04:19   by admin ( last modified Aug 29, 2005 04:19 )
...är från mej själv:

Där de byråkratiska reglerna möts och bryts mot varandra, där och precis där, uppstår en människa.

More on animal-on-animal violence

published Aug 25, 2005 06:48   by admin ( last modified Aug 25, 2005 06:48 )
I'm happy to see that the Economist is putting the spotlight on the rather peculiar priorities of animal rights activists:

"It is hard to avoid the conclusion that reducing animal suffering is not the activists' main concern. If it is, they have made a poor choice of target. Domesticated cats alone kill around 300m animals each year in Britain, including around 80m mice, 15m rabbits and 3m rats."

My top movie list

published Aug 20, 2005 12:35   by admin ( last modified Aug 20, 2005 12:35 )
I put up my top movie list on the site.

Good quote on Slashdot

published Aug 19, 2005 08:30   by admin ( last modified Aug 19, 2005 08:30 )
Found in the footer:

The difference between genius and stupidity is that genius has its limits.


Kognitiv stress

published Aug 18, 2005 08:39   by admin ( last modified Aug 18, 2005 08:39 )
I dagens nätupplaga av Svenska Dagbladet finns en artikel om försiktighetsprincipen, och att den är fel. Som ett exempel på irrationellt beteende framläggs att vi är irrationellt rädda att förlora det vi har (jämfört med vad vi kan få antar jag). Men är det någon av dessa modeller som räknar med den kognitiva stressen som medföljer att förlora något, och ställa om till någonting annat?

Tänka, och framför allt tänka om, kan vara en närmast smärtsam process. I artikeln står det:

De brister som Sunstein framför allt har i åtanke är fem stycken som han kallar systemblindhet, sannolikhetsblindhet, övertro på naturens godhet, "tillgänglighetsheuristik" samt en överdriven rädsla för att förlora vad vi har.

Den där rädslan att förlora något som man har kan ju bero på att man potentiellt måste rumstera om i hjärnan ganska mycket för att ackomodera sig till den nya situationen.


Animal-on-animal violence

published Aug 18, 2005 02:52   by admin ( last modified Aug 18, 2005 02:52 )
When debating with animal rights activists in real life and on the web, I've still to find a satisfactory explanation on as to why the activists aren't active in protecting animals from each other.

The benefits in suffering avoided would surely be huge?

This leads me to a creeping suspicion that the movement is more about not liking humans than caring for animals.

Searching for the phrase animal-on-animal violence on Google I found this page.


Tre år med andasmindre.nu

published Aug 15, 2005 12:00   by admin ( last modified Aug 15, 2005 12:00 )
Beror många av våra hälsoproblem på att vi stressat upp oss och hyperventilerar konstant? Min sajt andasmindre.nu har nu funnits i tre år, och har haft över 12000 besökare.

Tekniken fungerar definitivt på mig.


Monster överallt

published Aug 15, 2005 12:00   by admin ( last modified Aug 15, 2005 12:00 )
Knappt har man hämtat sig från New Jersey Vegetable Monster så dyker Flying Spaghetti Monster upp.
>
> Och jag vill ha den här t-shirten!
> (Närbild på motivet)

Junk Patent

published Aug 15, 2005 12:00   by admin ( last modified Aug 15, 2005 12:00 )

A new term being coined?

http://apple.slashdot.org/comments.pl?sid=158903&cid=13309743